Om Højvande

Vi er en sammenslutning af anerkendte akvarellister, som alle nærer forkærlighed for akvarellens kvaliteter, men med vidt forskellige udtryksformer.

Vi ønsker at sætte fokus på akvarelmalingen som selvstændig kunstform og at tydeliggøre akvarellens kvaliteter: det lette – og i udførelsen: det uforudsigelige, som opstår i vandets og farvernes samspil.

Vi håber igennem fælles udstillinger at være en øjenåbner for akvarellen i Danmark som andet og mere end forhåndsskitser og illustrationer.