Om Højvande

Vi er en sammenslutning af anerkendte akvarellister, som alle nærer forkærlighed for akvarellens kvaliteter, men med vidt forskellige udtryksformer.

Vi ønsker at sætte fokus på akvarelmalingen som selvstændig kunstform og at tydeliggøre akvarellens kvaliteter: det lette – og i udførelsen: det uforudsigelige, som opstår i vandets og farvernes samspil.

Vi håber igennem fælles udstillinger at være en øjenåbner for akvarellen i Danmark som andet og mere end forhåndsskitser og illustrationer.

 

Tidligere udstillinger, Akvarelgruppen Højvande:

12. nov-13. dec. 2018: Taastrup Kulturcenter

19. – 28. januar 2018: Røde Tårn, Slagelse

3. juli . 5. august 2016: Bovbjerg Fyr, Lemvig

15. – 23. august 2015: Fæstningen, Korsør

28. febr. – 28. marts 2015: Palæfløjen, Roskilde

24. maj – 29. juni 2014: Æglageret, Holbæk

22. juni – 10. august 2013: Farum Kulturhus

16. marts – 13. april 2013: Kulturloftet, Stevns